แถลงการณ์สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ฟรี

แถลงการณ์สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ฟรี