สภาทนายความช่วยเหลือคดี “หมอมุก”

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมแถลงข่าวกรณี การให้ความช่วยเหลือ พันตรีหญิง หทัยพร อิ่มวิทยา (หมอมุก)
ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ กล่าวว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2554 พันโท (หญิง) หรือแพทย์หญิง รดาศา อิ่มวิทยา มารดาของ พันตรีหญิง หทัยพร อิ่มวิทยา (หมอมุก) ได้มาร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ เป็นทะเบียนรับเรื่องที่ 248/2554 คดีช่วยเหลือเลขที่ 3345/2554 ว่าเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลากลางคืน พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภู่กลั่น ได้ขับรถยนต์ทะเบียนเลข วค 1355 กุรงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถยนต์ของทางราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ชนพันตรีหญิง หทัยพร อิ่มวิทยา ขณะยืนอยู่บนถนนหน้ารถยนต์คันที่จำเลยขับชนร่างของ พันตรีหญิง หทัยพร อิ่มวิทยา ขึ้นไปอยู่บนฝากระโปรงหน้ารถของพันเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภู่กลั่น แล้วเร่งความเร็วของรถและขับส่ายไปมา แล้วห้ามล้อให้หยุดโดยกะทันหันเพื่อให้ พันตรีหญิง หทัยพร อิ่มวิทยา ตกจากฝากระโปรงรถยนต์ที่พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภู่กลั่น ขับจนพันตรีหญิง หทัยพร อิ่มวิทยา ตกจากฝากระโปรงลงบนพื้นถนน ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้รับให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง โดยคดีอาญามอบหมายให้นายภานุวัฒน์ พิณทอง ทนายความอาสาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ความช่วยเหลือฯ คดีแพ่งมอบหมายให้นายสุรชัย เดชอัศวนงค์ ทนายความอาสา รับผิดชอบดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยการให้ความช่วยเหลือในคดีอาญาได้ดำเนินการให้ พันตรีหญิง หทัยพร อิ่มวิทยา เข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการศาลทหารกรุงเทพ ในคดีหมายเลขดำที่ 379/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 230/2560 ของศาลทหารกรุงเทพ ระหว่าง อัยการศาลทหารกรุงเทพ โจทก์ พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภู่กลั่น จำเลย ความผิดต่อชีวิต พยายาม
ศาลทหารกรุงเทพ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ว่า จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุทำให้โจทก์ร่วมรับอันตรายสาหัส ลดโทษที่ข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลงหนึ่งในสี่ คงให้จำคุก พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ ภู่กลั่น หรือ ชัชภณ หรือวีระวุฒิ์ ภู่กลั่น หรือ ภู่กฤติวัฒน์ จำเลย ไว้มีกำหนด 3 ปี 9 เดือน (สามปีเก้าเดือน) ข้อหาและคำขออื่นให้ยก
สำหรับคู่ความในคดียื่นอุทธรณ์ นั้น ศาลทหารกรุงเทพ ได้นัดฟังคำพิพากษาศาลทหารกลาง ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยศาลทหารกลางพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลงหนึ่งในสี่ คงให้จำคุก พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ หรือชัชภณ หรือวีระวุฒิ์ ภู่กลั่น หรือ ภู่กฤติวัฒน์ จำเลย ไว้มีกำหนด 7 ปี 6 เดือน (เจ็ดปีหกเดือน) นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลทหารกรุงเทพ สถานะคดีปัจจุบัน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างระยะเวลาการยื่นฎีกา
ส่วนการให้ความช่วยเหลือในคดีแพ่ง นั้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ พ.3125/2560 ระหว่าง พันโท(หญิง)หรือแพทย์หญิง รดาศา อิ่มวิทยา โดย นางหรือแพทย์หญิงพรรณกร อิ่มวิทยา ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์ พันเอกวีระวุฒิ์ ภู่กฤติวัฒน์ ที่ 1 กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ 2 จำเลย ข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 50,260,000 ซึ่งคดีคู่ความขอเลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อฟังผลคดีอาญาในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา หากทราบผลคำพิพากษาในส่วนคดีอาญาก่อนวันนัดให้คู่ความแถลงให้ศาลทราบเพื่อยกคดีขึ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ทนายโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งนำคดีขึ้นพิจารณา เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ศาลทหารกรุงเทพได้อ่านคำพิพากษาศาลทหารกลาง คดีดำที่ 103/2561 คดีแดงที่ 1/2566 แล้วมีคำพิพากษาว่า แก้เป็นว่าจำเลยพยายามฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แกการพิจารณาอยู่บ้างลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลงหนึ่งในสี่ คงให้จำคุก พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ หรือชัชภณ หรือวีระวุฒิ์ ภู่กลั่น หรือ ภู่กฤติวัฒน์ จำเลย ไว้มีกำหนด 7 ปี 6 เดือน (เจ็ดปีหกเดือน) นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลทหารกรุงเทพ ศาลพิจารณาทราบ/รวม สั่งสอบถามในวันนัดพร้อม
ปัจจุบันศาลแพ่งนัดพร้อม เพื่อฟังผลคดีอาญา วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา
ด้าน พ.ท.(หญิง) หรือแพทย์หญิง รดาศาเเละ พ.ต.หญิง หทัยพร อิ่มวิทยา (หมอมุก) เดินทางมายังสภาทนายความพร้อมกล่าวขอบคุณสภาทนายความเเละทนายความอาสาที่ให้ความช่วยเหลือคดีทุกอย่าง และต้องการให้ศาลยุติธรรมในคดีเเพ่งพิจารณามีคำพิพากษาโดยเร็ว