ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีการพิจารณาอนุมัติวาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กรอบ แผนการทำงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,การจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และการทำงานในเชิงรุก โดยเสนอมีการสร้างเพจสำนักคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความฯ เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงข่าวสาร บทบาทหน้าที่ของคณะคุ้มครองผู้บริโภคฯรวมถึงในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความ