ประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566 โดยนายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอกชลิต เกตุศรีเมฆ รองประธานคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมฯ ได้ติดตามรายงานผลการขออนุมัติโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

4