นายทะเบียนมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนายพิชัย พีระพัฒนกุล , นายสุคม พูพงษ์ ,นางทิพย์รัตน์ ฟักทองพรรณ , นางประทุม รื่นเริง และนายฐัสกร พรพัฒนกุลฑล