ผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 59

ผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 59
สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 17.30 น.
สถานที่สอบ : อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ผังที่นั่งสอบ >>>> Download