สภาทนายความมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 ราย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายอัมพร พ่วงทิพากร และนายรัฐการ พ่วงทิพากร ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนางธนพร พ่วงทิพากร,นางจำรูญ ภมรสูต นางสาวทัณฑิมา วัลลิสุต นางสาวครีม ภมรสูต ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนายปรีชา ภมรสูต,นางสาวติม แสงเมือง ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนายนพปฎล เขาวงษ์,นางสาวนิชาภา ศิริพันธ์ และนางไพรินทร์ ศิลาทอง ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนายทนงศักดิ์ ศิลาทอง