มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และมอบเงินช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการทนายความ กรณีทนายความได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วย

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และมอบเงินช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการทนายความ กรณีทนายความได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วย
วันนี้ (28 เมษายน 2566) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนายปาน แดงประเสริฐ , นายกรณัฐ นรนิติกรกุล และมอบเงินช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการทนายความ แก่นายพีรพงศ์ ศิริอบมลี กรณีทนายความได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วย