มอบเงินสวัสดิการทนายความและเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ในพื้นที่ภาค 3

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้องกินรี โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสวัสดิการทนายความและเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ในพื้นที่ภาค 3 ให้แก่นางวิมลวรรณ ฤทธิ์ศรไกร ผู้รับเงินสงเคราะห์นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิ์ศรไกร ทนายความผู้เสียชีวิต, นายศักดา ไชยเสริฐ และนายเกษม ฉิมพลี ทนายความจังหวัดเดชอุดม ได้รับความเดือดร้อนกรณีน้ำท่วม, นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา ทนายความจังหวัดภูเขียว กรณีเจ็บป่วย และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ทายาทของนายสำราญ ชัยปลื้ม โดยมีนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 3 นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาและนายนราธิป สิงขรอาสน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบแทน