ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ/ที่ปรึกษา, นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/ที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการฯ ร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระในที่ประชุม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.