สภาทนายความมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 ราย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ เข็มทอง, นายสมพงศ์ แช่มพัฒนชัย และนายดำรงค์ วรรณเพณี.