สภาทนายความร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณไมตรี สอยเหลือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี และมอบเงินฌาปนกิจสภาทนายความ

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) เวลา 19.30 น. ณ ศาลา 1 ฌาปนสถานกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมนายธนเสฏฐ์ ตุ้มทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณไมตรี สอยเหลือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี และมอบเงินฌาปนกิจสภาทนายความ
สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2566 และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เริ่มต้นเวลา 14.00 น. เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ และเวลา 16.00 น. พระราชทานผ้าไตร 5 ไตร, ทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลและพระราชทานเพลิง