สภาทนายความจังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สภาทนายความจังหวัดสระแก้ว นำโดยนายวรพงษ์ วรัญญานนท์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยรองประธาน คณะกรรมการ สภาทนายความจังหวัดสระแก้ว มาศึกษาดูงาน พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ประสานความร่วมมือ กับคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนี้ ประธานและรองประธาน สภาทนายความจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมจัดรายการ”กฎหมายคลายทุกข์”ทางสถานีโทรทัศน์ KCTV กับทางสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา