ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดซื้อจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดซื้อจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดดังนี้
-HP 80A จำนวน 10 กล่อง
-EPSON LQ-2090จำนวน 5 กล่อง