ประกาศสภาทนายความ เรื่องจัดทำแฟ้มปกใส่ ประกาศนียบัตร จำนวน 1,000 แฟ้ม และใบประกาศนียบัตร จำนวน 1,000 แผ่น

ประกาศสภาทนายความ เรื่องจัดทำแฟ้มปกใส่
ประกาศนียบัตร จำนวน 1,000 แฟ้ม และใบประกาศนียบัตร จำนวน 1,000 แผ่น รายละเอียดดังนี้
– แฟ้มปกใส่ประกาศนียบัตร จำนวน 1,000 ขนาด A3 (11.7 x 16.5 นิ้ว) หนา 215
แกรม ชนิดกระดาษแนททรูโทน สีกรมท่า ปั้มโลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนาด 4 x 4 ซม. สีเงิน
– ใบประกาศนียบัตร จำนวน 1,000 แผ่น ขนาด 8 x 11.25 นิ้ว ความหนา 120 แกรม
กระดาษการ์ดขาว พิมพ์ 2 สี พื้นกระดาษสีขาว โลโก้เนื้อกระดาษลายน้ำเป็นสีฟ้า กรอบสีน้ำเงิน และปั้มทองโลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนาด 3 x 3 เซนติเมตร