ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำซองพลาสติก

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำซองพลาสติก
สำหรับใส่บัตรประจำตัวทนายความ จำนวน 10,000 ซอง รายละเอียดดังนี้ ซองพลาสติกขนาด 8.5 x 12.5 เซนติเมตร หนา 0.14 มิลลิเมตร พิมพ์โลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์สีขาว 1 จุด