ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การลงทะเบียนทดสอบ กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2/2566

ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การลงทะเบียนทดสอบ กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2/2566
เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2566
***ไม่รับทางไปรษณีย์ สามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้***