ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำปกประกาศนียบัตร

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำปกประกาศนียบัตร
จำนวน 2,500 อัน รายละเอียดดังนี้ ปกประกาศนียบัตร ขนาด 24.5 x 19 เซนติเมตร หุ้มด้วยผ้าไหมแท้ (สีน้ำเงิน) หน้าปกติดตราโลหะชุบทอง ขนาด 4.5 x 4.5 เซนติเมตร ปุกระดาษสีฟ้าด้านในและคาดริบบิ้นสีน้ำเงินด้านใน 4 มุม