สภาทนายความจังหวัดพัทยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้แทนสภาทนายความจังหวัดพัทยา โดยนายธนเสฏฐ์ ตุ้มทอง ประธานสภาฯ นายพีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ รองประธานฯ นายผาติบพิตร บุญพูน รองประธานฯ นายธีรวัฒน์ วีระวัฒน์ กรรมการและเลขานุการฯ นางสาววันเพ็ญ พุธอ่อน กรรมการฯ นายกัณป์ชสาน รัตนะ กรรมการฯ และ นายสุรสีห์ อาทะวงศ์ กรรมการฯ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ