นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้แก่นายอนุพร ตรังคอภิรักษ์

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมกับ นายสุภัทร คชเชน อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุนทร ลักษณะสมบูรณ์ อนุกรรมการสวัสดิการสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้แก่นายอนุพร ตรังคอภิรักษ์ ซึ่งเจ็บป่วยต้องให้คีโมและถ่ายเปลี่ยนเลือดอยู่เป็นประจำและพักรักษาตัวอยู่บ้านพักซึ่งไม่สามารถประกอบวิชาชีพทนายความได้เป็นเวลานานแล้ว โดยมีภริยาที่ไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ณ บ้านพักที่ใช้เป็นสำนักงานกฎหมาย อนุพร ตรังคอภิรักษ์ ย่านหมู่บ้านเมืองทอง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านใดมีความประสงค์จะสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่างๆกรุณาโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีเลขที่ 363-0-23795-9
ชื่อบัญชี นางสุภางค์ ตรังอภิรักษ์ ธนาคาร กรุงไทย สาขาท่าวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช