การแข่งขันกีฬา SOUTHERN LAWYERS CUP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสภาทนายความภาค 8 และสภาทนายความภาค 9 จัดการแข่งขันกีฬา SOUTHERN LAWYERS CUP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาช้างเผือกอารีนา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย​ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดงานกีฬาในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายยุทธนา เนติศุภชีวิน กรรมการสภาทนายความภาค 8​ นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการสภาทนาย​ความภาค 9 นายจรัล สันบู ประธานสภาทนายความจังหวัดสตูล นายกฤษฎิ์ สุดถนอม ประธานสภาทนายความจังหวัดเกาะสมุย​ นางรุ่งนภา พุฒิแก้ว ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต​ นายศิลปประเสริฐ คงยงค์ ประธานสภาทนายความจังหวัดกระบี่ นายโรม จุไร ประธานสภาทนายความจังหวัดตะกั่วป่า​ นายอุดม ยกทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดระนอง นายวัชรินทร์ เพ็ชรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดทุ่งสง​ นายคำนวน โสมนิล ประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช​ นายอรรณนพ ชูอ่อน ประธานสภาทนายความจังหวัดตรัง​ นายวันชัย บุญฤทธิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ นายกรณัท​ เจริญ​ศิลป์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสงขลา นายเรืองเดช เติมทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดเวียงสระ​ นายโกสิทธิ์ บุญมณี ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทลุง​ นายจรินทร์ ก๋งม้า ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร​ นายสุวิทย์ พลานชุน ประธานสภาทนายความจังหวัดหลังสวน​ นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร ประธานสภาทนายความจังหวัดพังงา​ นายสุพจน์ หนูเพ็ง ประธานสภาทนายความจังหวัดไชยา และมีอดีตประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 8 ทนายความในภาค 8 และ ภาค 9 พร้อมทั้งทนายความร่วมพิธีเปิดและแข่งขันในครั้งนี้จำนวนมาก