สอบปากเปล่า รุ่น 59, ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2566

สอบปากเปล่า รุ่น 59, ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2566 (4 มิถุนายน 2566)
วันนี้ (4 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, พร้อมด้วยนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการ, นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียน, นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิก, นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1, นายอรรถพร อัมพวา กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7, นายชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมพูดคุย และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสอบปากเปล่าแก่ผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 59, ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบปากเปล่าจำนวนทั้งสิ้น 1,323 คน.