ประชุมคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 1 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ 4/2566 นำโดยนายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ฯ ร่วมพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการขออนุมัติโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป