อบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 61 วันที่ 16 ของการบรรยาย

อบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 61 วันที่ 16 ของการบรรยาย
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom เป็นวันที่ 16 ของการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ กระบวนการนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหาความจริงในทางคดีแนวใหม่สำหรับทนายความในการต่อสู้คดี มี ดร.พิษณุ โหระกุล กรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ทั้งนี้การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคทฤษฎี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11,14-18,21-25,28,29,31 สิงหาคม 2566 และวันที่ 1 กันยายน 2566 ( 18 วัน) เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร และสอบวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)