ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การลงทะเบียนทดสอบ กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 3/2566

ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การลงทะเบียนทดสอบ กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 3/2566
เปิดรับลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 4 – 15 กันยายน 2566
📌📌เอกสารประกอบการลงทะเบียนทดสอบ
>>กรณียังไม่เคยเข้าทดสอบ
1. ใบรับรองการฝึกหัดงานครบ 1 ปี
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
3. ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500.-บาท
4. ใบนัดการฝึกหัดงาน

>>กรณีเคยเข้าทดสอบแล้ว
1. บัตรสอบครั้งล่าสุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
3. ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,500.-บาท

***ไม่รับทางไปรษณีย์ สามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้***