ประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายวิชัยยะ เนื่องจำนงค์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายวรพงษ์ วรัญญานนท์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ นางเกษรา เนื่องจำนงค์ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายวิชัยยะ เนื่องจำนงค์.