อบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 61 วันสุดท้ายของการอบรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสาธิตศาลจำลอง ให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 61 ได้ฝึกหัดทำหน้าที่ทนายความ โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ และอาจารย์ผู้ฝึกอบรมเป็นผู้ดำเนินรายการ ครั้งนี้
หลังจากนั้นเวลา 13.00 – 16.00 น. มีการสรุปการเขียนคำคู่ความ ขอบเขต การสอบภาคทฤษฎีและเทคนิคการทำข้อสอบโดย ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ พร้อมทีมงาน และดร.พิษณุ โหระกุล กรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ