ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ ครั้งที่ 9/2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิกสภาทนายความ/ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม.