บรรยากาศแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักฟุตบอลสภาทนายความร่วมการแข่งขันในรายการ 𝑨𝑺𝑰𝑨 𝑳𝑨𝑾𝒀𝑬𝑹𝑺

บรรยากาศแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักฟุตบอลสภาทนายความร่วมการแข่งขันในรายการ 𝑨𝑺𝑰𝑨 𝑳𝑨𝑾𝒀𝑬𝑹𝑺

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 ณ สนามฟุตบอลวิชุปา กรุงเทพมหานคร มีทนายความนักฟุตบอลให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันคัดตัวเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลสภาทนายความร่วมการแข่งขันในรายการ
𝑨𝑺𝑰𝑨 𝑳𝑨𝑾𝒀𝑬𝑹𝑺 : 𝟏𝟕-𝟐𝟏𝐬𝐭 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐏𝐡𝐧𝐨𝐦 𝐏𝐞𝐧𝐡 – 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐨𝐝𝐢𝐚

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ต่อไป