นักศึกษาอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่น 61 แห่ติวล้นหลามก่อนสอบพรุ่งนี้

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ เปิดติว สำหรับผู้สอบภาคทฤษฎี รุ่น 61 โดยมี ดร. วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และทีมงาน ให้คำแนะนำในการเขียน ร่างฟ้องต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการอบรมกว่า 500 คน