อบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 4

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 12 โดยมีนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายขวัญชัย โชติพันธุ์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ นายสาวประภัสสร สริวัฒน์ อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และนางสาวนภาภรณ์ ครรชิตจารุสิทธิ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมฯ
เป็นผู้ดำเนินรายการ
โดยในเวลา 8.30 น. นายสิทธิกรณ์ ลิบน้อย ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง วิธีพิจารณาคดีอาญาสิ่งแวดล้อม จากนั้น ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด บรรยาย เรื่อง วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง พร้อมตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. นายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแขวงตลิ่งชัน ให้เกียรติ บรรยาย เรื่อง วิธีพิจารณาคดีแพ่งสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรมและหลักเกณฑ์การเรียกค่าเสียหาย โดยยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาคดีสิ่งแวดล้อมมาเป็นกรณีศึกษาความเสียหายของรัฐ เช่น กรณีมลพิษทางเสียง
ต่อจากนั้นนายวีระ ชมพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายคดีฯ บรรยาย เรื่อง การสอบข้อเท็จจริง การร่างฟ้อง และการไต่สวนในคดีปกครอง ซึ่งได้เล่าประสบการณ์การทำงานคดีด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คดีโรงไฟฟ้าแม่เหมาะ ซึ่งการอบรมในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 83 คน