ผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 61 และระเบียบการเข้าสอบ

ผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 61 และระเบียบการเข้าสอบ
สอบวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 13.30 – 17.30 นาฬิกา
*** 🚫ห้ามนำสมุด หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคิดเลข ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เข้าอาคารสอบโดยเด็ดขาด ***
ผังที่นั่งสอบ >>> Download