ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพโนตารีในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.00 น. นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน รองประธานคณะกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพโนตารีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพโนตารีปับลิกของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล การถอดบทเรียนการพัฒนาวิชาชีพโนตารีของประเทศฝรั่งเศสเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาวิชาชีพโนตารี ที่เหมาะสมในประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ