ประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านบุคคลพิการฯ ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านบุคคลพิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายวรกร ไหลหรั่ง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ และเรื่องการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่คนพิการ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 -14.00 น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร.