ประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬากอล์ฟสภาทนายความฯ ครั้งที่ 7/2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬากอล์ฟสภาทนายความฯ ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ที่ปรึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดยได้แต่งตั้ง นายประพันธ์ คูณมี เป็นประธานชมรมกอล์ฟ คนใหม่ และได้ประชุมการพิจารณาวาระต่างๆ รวมถึงประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกอล์ฟที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้