ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง ศึกษาดูงานศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานศาลปกครองและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยมีนายเจตน์ สถาวรศีลพร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง พาชมการสาธิตการใช้ระบบ e-Admincourt ณ ห้องพิจารณาคดี เยี่ยมชมห้องไต่สวนและเข้าชมหอสมุดกฎหมายมหาชน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพิจารณาคดีปกครองตามระบบไต่สวน : หลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับทนายความ” โดย นายคะนึง จันทร์สงเคราะห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด