ประธานสภาทนายความจังหวัดน่าน มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่นายตะวัน สวนนันท์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายชาญณรงค์ สุทธิไส ประธานสภาทนายความจังหวัดน่าน มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่นายตะวัน สวนนันท์ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายบุญช่วย สวนนันท์