ระธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่นางจิตาภา คำนึงกิจ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่นางจิตาภา คำนึงกิจ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายพงศ์เจริญ คำนึงกิจ