ผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 60

ผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 60
สอบวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
ผังที่นั่งสอบ >>> Download