ประกาศผลสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศผลสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ ครั้งที่ 3/2566
⭐️⭐️⭐️นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ จะต้องรายงานตัวสอบปากเปล่าในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 07.45 – 08.30 นาฬิกา ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ⭐️⭐️⭐️
ประกาศผลสอบ >>> Download