สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เปิดติวสำหรับผู้สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 60

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดติวสำหรับผู้สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 60 โดยมี โดยมีนายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ให้การฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความ พร้อมด้วย นายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ, นายกิตติพงษ์ วงศ์กิติ กรรมการทดสอบ และคณะทำงาน ให้คำแนะนำและฝึกทักษะการเขียนเอกสารคำร้องต่าง ๆ อาทิ  ใบแต่ง คำร้องขอออกหมายเรียก คำแถลงขอปิดหมาย ร่างคำฟ้อง เป็นต้น

ในช่วงท้าย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวทักทายและอวยพรแก่ผู้รับอบรมติวสำหรับผู้สอบภาคปฏิบัติ รุ่น 60