มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 2 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ และรองเลขาธิการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของนางหุน หนูสวี ให้แก่นายประทีป หนูสวี ผู้รับเงินสงเคราะห์