มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายพิเชฐ คูหาทอง กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของนายบัวทอง ฉิมรักแก้ว ให้แก่นางสาวกนกวรรณ ฉิมรักแก้ว ผู้รับเงินสงเคราะห์