นายกสภาทนายความร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่จำเนียร จิวไว้วรณ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.ที่วัดโพธิ์ทองเจริญ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่จำเนียร จิวไว้วรณ์ มารดาของ ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล กรรมการมรรยาทสภาทนายความ