สภาทนายความจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานบังคับคดี รุ่นที่ 1 สัปดาห์สุดท้ายของการอบรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยงานบังคับคดี รุ่นที่ 1 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวภาคย์ สังสรรค์อนันต์ ทนายความ เป็นผู้แทนโจทก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านบังคับคดีแพ่ง ได้ให้เกียรติ บรรยาย เรื่อง การดำเนินการบังคับคดี การขอออกหมายบังคับคดี สิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในการบังคับคดี การสืบทรัพย์ การตั้งเรื่องยึด/อายัดทรัพย์ การบังคับคดีแทน คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด และการใช้ระบบ e-Filing โดยมีนายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการฝ่ายวิชาการ และนางสาวอัจฉรา แสงขาว กรรมการและเลขานุการกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการและให้คำแนะนำเสริมในการอบรมครั้งนี้