อบรมหลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญ คดีฟ้องแบบกลุ่ม -Class Action (ขั้นก้าวหน้า) ครั้งที่ 3/5

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สภาทนายความร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอบรม หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญ คดีฟ้องแบบกลุ่ม -Class Action (ขั้นก้าวหน้า) ครั้งที่ 3/5 โดยมีนายวราธร วงศ์สว่างศิริ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท Herbert Smith Freehill จำกัด ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ การเขียนคำฟ้องและการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม จากนั้นในช่วงบ่ายจัดให้มีการ Workshop โดยแบ่งกลุ่ม เพื่อเขียนคำฟ้องและการยื่นฟ้อง คดีแบบกลุ่ม