สำนักงานศาลยุติธรรมหารือสภาทนายความ แนวทางไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พร้อมคณะ เข้าพบ ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี ตามคำสั่งของประธานศาลฎีกาที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ที่มีกรณีพิพาท โดยมีนายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ เข้าร่วมหารือ
ด้าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า สภาทนายความยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกในการทำหน้าที่ของทนายความขับเคลื่อนกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งในการยุติข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรม