ประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านบุคคลพิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านบุคคลพิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายวรกร ไหลหรั่ง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ/ที่ปรึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ และรับฟังรายงานสรุปผลการจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 4 พร้อมทั้งติดตามคดีบุคคลพิการ กรณีบุคคลพิการถูกไฟดูดที่ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี