สภาทนายความรับมอบรางวัล Friendly Design Awards 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ รับมอบรางวัล Friendly Design Awards 2023 ประเภทตึกอาคารเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ จากนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านอารยสถาปัตย์ ขจัดการเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการเดินทาง การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล และเพื่อสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการ
นอกจากนี้ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยังได้มอบรางวัล Friendly Design Awards 2023 ประเภททูตอารยสถาปัตย์ จิตอาสา ประจำปี 2567 ให้แก่นายวรกร ไหลหรั่ง ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านบุคคลพิการและผู้ด้อยโอกาส สภาทนายความ และร้อยเอกภูวไนย ภูริสายอนันต์ อนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านบุคคลพิการและผู้ด้อยโอกาส สภาทนายความด้วย
สำหรับงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรม สุขภาพ การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 (Thailand Friendly Design Expo 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการจัดงานสุขภาพคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและธุรกิจ เพื่อคนทั้งมวล ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านบุคคลพิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ได้ร่วมออกบูธ โดยภายในงานมีการแจกโบรชัวร์ แสดงภาพผลงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนและฉายวีดิทัศน์ ณ บริเวณหน้าบูธ โดยมีนายวรกร ไหลหรั่ง ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านบุคคลพิการและผู้ด้อยโอกาส สภาทนายความ นายรัชวัฒน์ เสมาทอง กรรมการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าชมบูธ ซึ่งในวันนี้มีบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านคนพิการ สนใจเข้ามาชมบูธ เป็นจำนวนมาก เช่น นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะทูตอารยสถาปัตย์ นายกฤษณะ ไชยรัตน์ ผู้ดำเนินรายการ กฤษณะล้วงลูก นางกรรณิการ์ ธรรมเกสร อดีตพิธีกรรายการ ทีวี วาที และโต้คารมมัธยมศึกษา คุณอุ้มบุญ หมายเขา 3 rd Runner Up Miss Thailand Friendly Design 2023 และ Miss Trand Thailand บึงกาฬ 2023 โดยมีผู้พิการและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมาย