ผู้แทนสภาทนายความ ร่วมวงเสวนาขับเคลื่อนกฎหมายคนพิการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรม สุขภาพ การท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 (Thailand Friendly Design Expo 2023) ซึ่งในวันนี้จัดให้มีการเสวนา โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายวรกร ไหลหรั่ง ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านบุคคลพิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส สภาทนายความ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านบุคคลพิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในการขับเคลื่อนกฎหมายคนพิการ รวมถึงการสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล โดยมีนางสาวสุพรณี กิตติรัตนา ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองดูดขา และนางสาวสวิชญา วาทะพุกกะณะ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ ของคนพิการ
นายวรกร ไหลหรั่ง ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านบุคคลพิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส สภาทนายความ กล่าวในวงเสวนาว่า สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านบุคคลพิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส จะขับเคลื่อนผลักดันกฎหมายเพื่อคนพิการและสิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และสภาทนายความมีแผนงานจัดโครงการอบรมทนายความทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายของคนพิการ และจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนคนพิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส อย่างไรก็ดีตนได้หารือกับนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนในการให้ความช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิต่างๆ เพื่อความเสมอภาคกัน